ΣΥΓΚΛΗΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

11665466_1689004504706086_1795720809094858566_n

 

 

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του καταστατικού της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την από 4/2/2017 συναπόφαση μας:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών – εταίρων της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το Σάββατο 18/2/2017 και ωρα 17:30 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Φίλωνος 41 (5ος όροφος) Πειραιά, και σε περίπτωση μή απαρτίας την επομένη ημέρα Κυριακή 19/2/2017 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με το παρακάτω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ορισμός διαχειριστών της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τριετή θητεία, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 20/3/2017 έως 19/3/2020.
Καλούνται όλα τα μέλη- εταίροι της Εταιρείας να παρεβρεθούν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Οι Διαχειριστές της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ»

ΙΩΑΝ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ                                           ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ