ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

11665466_1689004504706086_1795720809094858566_n

 

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΠΟ 1/1/2016 εως 31/12/2016)

Φίλοι συνάδελφοι, μέλη-εταίροι της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ».
Συγκαλέσαμε σήμερα την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών-εταίρων της εταιρείας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του καταστατικού αυτής, για να θέσουμε υπόψη σας και να αναλύσουμε τα πεπραγμένα των διαχειριστών της εταιρείας, για το έτος 2016 και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις δράσεις της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» και την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.
Η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ», που είναι μη κερδοσκοπική, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2015, με κύριο σκοπό και στόχο την παροχή δωρεάν άθλησης σε άτομα με διανοητική υστέρηση ή κινητικά προβλήματα, με εθελοντική και μόνο προσφορά των μελών-εταίρων, αλλά και των φίλων-μελών και εθελοντών αυτής.
Η εταιρεία έχει πλέον νομιμοποιηθεί με την εγγραφή αυτής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του (Γ.Ε.ΜΗ), καθώς και με την λήψη φορολογικού μητρώου απο την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι διαχειριστές της εταιρείας Ιωαν. Καπράλος και Μιχαήλ Πρίντεζης, συνεπικουρούμενοι από μέλη-εταίρους και φίλους-μέλη αυτής, που συμμετείχαν σε συσταθείσες επιτροπές, μέσα σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, προέβησαν σε δράσεις, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας.
Οι αποφάσεις των διαχειριστών αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, πάρθηκαν δέ με την παρουσία μελών-εταίρων και φίλων-μελών της εταιρείας, που συμμετείχαν στις συζητήσεις, εξέφραζαν την γνώμη τους και είχαμε έτσι την διαμόρφωση της τελικής άποψης.
Δυστυχώς κατά την απελθούσα περίοδο είχαμε παραιτήσεις μελών-εταίρων, για λόγους προσωπικούς τους, καθώς και διαγραφές εταίρων από τους διαχειριστές της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό μας, γιατί δεν μετείχαν στις δράσεις της εταιρείας και δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες από το καταστατικό υποχρεώσεις τους.
Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αιτιολογημένες αναγράφονται σε σχετικά πρακτικά των διαχειριστών.
Παράλληλα διευρύνθηκε ο αριθμός των φίλων-μελών της εταιρείας και υπήρξε μέριμνα και πρόταση για την είσοδο-εγγραφή στην εταιρεία πέντε (5) νέων μελών-εταίρων, που χρειάζεται την δική σας κρίση και έγκριση στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ανασυγκροτήσαμε ορισμένες επιτροπές της εταιρείας και ενισχύσαμε ιδιαίτερα την Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, με την ανάθεση της Προεδρίας στον φίλο-μέλος κ.Χάρη Αρζόγλου General Manager στον όμιλο Daily, έμπειρο σε θέματα επικοινωνίας, που αφιλοκερδώς, όπως και όλοι μας, προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του στην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ», συμβάλλοντας με τις ενέργειες και προτάσεις του στην καλύτερη οργάνωση της εταιρείας και στην ευρύτερη γνώση και δημοσιοτητα της.
Την 1/1/2016, με απόφαση των διαχειριστών και με σύμφωνη γνώμη των μελών της εταιρείας, έγινε μεταφορά των γραφείων αυτής στον Κεντρικό Πειραιά και συγκεκριμένα στην οδό Φίλωνος 41, με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου και με πολύ οικονομικό μίσθωμα.
Έγινε τηλεφωνική σύνδεση των γραφείων της εταιρείας, καθώς και σύνδεση με το Internet.
Παράλληλα αναθέσαμε σε ειδικό και δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα (web site) της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ», βελτιωμένη και εύχρηστη, όπου δημοσιοποιούνται νέα για τις δράσεις της εταιρείας, επίκαιρα αρθρα κ.α., σε συνεργασία με την Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Διασφαλίσαμε με πρόταση και παρέμβαση του κ. Χάρη Αρζόγλου, Προέδρου της Επιτροπής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, παρουσία κάθε εβδομάδα εκπροσώπου της εταιρείας μας, σε εκπομπή του Daily TV Radio όπου δωρεάν εκθέτουμε θέματα και δράσεις της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» και τα δημοσιοποιούμε έτσι σε ευρύτερο κοινό.
Διασφαλίσαμε πόρους για την εταιρεία απο τις ετήσιες συνδρομές των εταιρών-μελών αυτής, από ετήσιες συνδρομές των φίλων-μελών της εταιρείας, καθώς και από οικονομικές ενισχύσεις υποστηρικτών και χορηγών της εταιρείας.
Σημειώνουμε εδώ ότι οι διαχειριστές και τα μέλη-εταίροι της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ», αρκετές φορές και πέραν των συνδρομών τους, με αντίστοιχες ενισχύσεις τους, κάλυψαν οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Για ενοίκια γραφείων καταβάλλαμε συνολικά το ποσό των 700,00 ευρώ.
Για κοινόχρηστα καταβάλλαμε συνολικα το ποσο των 75,00 ευρώ.
Για την δημιουργία της ιστοσελίδας της εταιρείας καταβάλλαμε το ποσό των 98,40 ευρώ.
Για φορολογικές υποχρεώσεις καταβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. το ποσό των 161,49 ευρώ.
Για γραφική ύλη-έντυπα καταβλήθηκε το ποσό των 73,80 ευρώ.
Για τηλεφωνικά τέλη και Ιnternet καταβλήθηκε το ποσό των 139,56 ευρώ.
Στο λογιστή της εταιρείας, για παροχή υπηρεσιών, καταβλήθηκε το ποσό των 372,00 ευρώ.
Σημειώνουμε οτι υπάρχει από το έτος 2016 οφειλή προς τον λογιστή 124,00 ευρώ.
Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας το έτος 2016 ανήλθε στο ποσό των 1720,25 ευρώ.
Το σύνολο των εξόδων της εταιρείας κατά το ιδίο έτος ανήλθε στο ποσό των 1720,25 ευρώ.
Αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναγράφονται στο τηρούμενο βιβλιό εσόδων και εξόδων αυτής.
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι τη χώρα μας αυτή την εποχή μαστίζουν η μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση, που διαπερνά την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
Οφείλουμε να αποδεχτούμε ότι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καθιστά πολύ δυσχερή την θέση και λειτουργία της εταιρείας μας και την εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων της, καθόσον δεν μπόρουμε να διασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους από χορηγούς και χρηματοδότες, για την υλοποίηση του έργου της εταιρείας, που είναι κύρια το να δώσουμε αθλητισμό σε νέους και άτομα της περιοχής με ιδιαιτερότητες και κινητικά ή νοητικά προβλήματα.
Με εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά, προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο και για να αρχίσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το όραμα, το σχέδιο και τους στόχους μας για την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ» και με συνεχή δουλειά και πίστη στον ευατό μας, να ξεκινήσουμε να προσφέρουμε δωρεάν αθλητισμό σε άτομα με ειδικές ανάγκες στην περιοχή μας.
Για να δώσουμε την ελπίδα και την δυνατότητα, σε αυτά τα ξεχωριστά παιδιά, να βγούν από το σπίτι τους, να κάνουν αθλητισμό, να παίξουν και να χαρούν.
Για αυτό άλλωστε ιδρύσαμε την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ».
Με καλύτερη ακόμη οργάνωση, με πολύ δουλειά και όραμα, χρειάζεται να επιδιώξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε φορείς και πολίτες της περιοχής μας, έτσι ώστε να αρχίσουμε να υλοποιούμε το κοινωνικό έργο της εταιρείας στον Πειραιά και στους γύρω Δήμους.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι, το κρινόμενο χρονικό διάστημα είχαμε ελλείψεις και κενά και αναλωθήκαμε κύρια στην γραφειοκρατική οργάνωση και λειτουργία της εταιρειας.
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, λόγω οικονομικής αδυναμίας, να φτιάξουμε τις δομές εκείνες, που είναι απαραίτητες, για την άθληση και γυμναστική των ξεχωριστών αυτών ατόμων, στα οποία απευθύνεται η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ».
Ευελπιστούμε την φετινή χρονία, οι δράσεις της εταιρείας μας να είναι πιό ουσιαστικές και να αρχίσουμε επιτέλους να υλοποιούμε στην πράξη τους στόχους μας και να δώσουμε αθλητισμό και διέξοδο σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και δραστηριοποίηση όλων μας, εταίρων, φίλων και εθελοντών της εταιρείας μας, για να υλοποιήσουμε το όραμα και τους στόχους μας.
Για την εγγραφή και ενεργοποίηση νέων φίλων και εθελοντών.
Για την πρόσβαση, παρέμβαση και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις αρχές της περιοχής.
Για την βελτίωση των οικονομικών της εταιρείας, με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και την εξασφάλιση χορηγιών.
Για την δημιουργία και οργάνωση ομάδων διαφόρων αθλημάτων, με την συμμετοχή ατόμων που απευθυνόμαστε και την διασφάλιση αθλητικών χώρων, για την άθληση των Α.Μ.Ε.Α και υποστηρικτικών δομών (ιατρών, γυμναστών, προπονητών, μέσων μεταφοράς κ.α).
Αγαπητοί μέλη-εταίροι.
Αυτή την χρονιά και εκ του αποτελέσματος θα κριθεί η πορεία και η παραπέρα λειτουργία της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ» και το άν μπορεί ή όχι να επιτελέσει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.
Θέλουμε να πιστεύουμε, πως με ενότητα, με αυτοπεποιήθηση και κοινή δράση και πορεία θα πετύχουμε το όραμα μας και τους στόχους της εταιρείας μας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ».
Με εκτίμηση
Οι Διαχειριστές της Εταιρείαςc  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΙΑ»

ΙΩΑΝ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ                     ΜΙΧ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ