Ιστορικό

Η Ολυμπιακή φιλία δημιουργήθηκε το 2015 από ένα σύνολο ατόμων που σκοπό και στόχο τους είχαν και έχουν να παράγουν και να προσφέρουν έργο στην Κοινωνία και ομάδες ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη να στηριχθούν σε σωστές βάσεις και το κυριότερο με σωστές και αληθινές δράσεις.

Είμαστε μία μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία και συνάμα κοινωφελής βάση του άρθρου 784 ΑΚ.

Ένας από τους Βασικούς στόχους μας είναι η στήριξη ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Όμως οι στόχοι μας είναι πολλοί περισσότεροι και θα προσπαθήσουμε να είναι πραγματικά δημιουργικοί .

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ομάδες συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη την στήριξη από την κοινωνία και μέσω κάποιων σωστών ΜΚΟ μέσω της εθελοντικής και μη Κερδοσκοπικής παρουσίας τους να συνεισφέρουν στην δύσκολη διαβίωση τους αυτήν την εποχή.

Η Ολυμπιακή Φιλία μέσω Εθελοντών θέλει να δημιουργήσει Έργο με στόχους όπως

1. Ομάδα Εθελοντών
2. Δημιουργία ομάδας Εξειδικευμένων Ιατρών και κοινωνικών Λειτουργών αλλά και ψυχολόγων που θα στηρίξουν την προσπάθεια της.
3. Όπως και κάθε Ομάδα που θα μπορούσε να συσταθεί στο μέλλον από εξειδικευμένα άτομα που θα στηρίξουν εθελοντικά αυτήν την Προσπάθεια.

Αυτούς τους στόχους η Ολυμπιακή φιλία θα προσπαθήσει να τους διεκπεραιώσει μέσα από ανάλογες δράσεις.

1. Δημιουργία Τράπεζας Αίματος .
2. Διοργάνωση Συνεδρίων και ημερίδων , εικαστικών Εκθέσεων, με βάση πάντα τον Εθελοντισμό.
3. Ομοσπονδοποίηση και δικτύωση εθελοντικών οργανώσεων και πολιτών που Δραστηριοποιούνται στους τομείς της Κοινωνικής Μέριμνας , της αλληλεγγύης, Του πολιτισμού σ όλη την Ελλάδα και στο Εξωτερικό με στόχο την στήριξη και Ανακούφιση των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες ,καρκινοπαθών και άλλων πολλών.
4. Συμμετοχή σε Εθνικές και Διεθνείς δράσεις ,ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής Βοήθειας.
5. Δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης για όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα.
6. Συνεργασία με Δήμους και κρατικούς μηχανισμούς για την προώθηση κοινών Προγραμμάτων στους ανωτέρω τομείς , με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των διαφορετικών Κοινωνικών ομάδων.

Όλα τα ανωτέρω είναι ένα μικρό κομμάτι των στόχων μας και της εκπλήρωσης τους.

Έλα μαζί μας για να δημιουργήσουμε μία δύναμη κοινωνική που θα προσφέρει πραγματικά στην κοινωνία και όχι να κερδίσει από αυτήν .

Οι Διαχειριστές της Ολυμπιακής φιλίας.
Ιωάννης Καπράλος
Μιχάλης Πρίντεζης.