Διοικητικό Συμβούλιο

Διαχειριστές

Ιωάννης Καπράλος
Μιχάλης Πρίντεζης

Επιτροπή Γραμματείας

Πρόεδρος: Δημήτρης Νατσούλης (μέλος-εταίρος).

Μελος: Κωνσταντίνος Κορρές (μέλος-εταίρος).

Οικονομική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Βασίλης Βασιλόπουλος (μέλος-εταίρος).

Μέλος: Αικατερίνη Κιάκη (μέλος-εταίρος).

Δημόσιες Σχέσεις Γραφείο τύπου – Διοργανώσεων και Επικοινωνίας:

Πρόεδρος: Χάρης Αρζόγλου (φίλος-μέλος).

Γραφείο Τύπου

Κωνσταντίνος Κορρές (μέλος-εταίρος).

Δέσποινα Τερζοπούλου (φίλη-μέλος).

Επιτροπή Αθλητισμού– Γυμναστικής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωστάκης (μέλος-εταίρος).

Μέλη: Γεώργιος Δριτσάκης (μέλος-εταίρος).

Φίλιππος Αλεξιάδης (μέλος-εταίρος).

Μιχαήλ Κουλίζος (φίλος-μέλος).

 

Υγειονομική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Ιωάννης Καπράλος.

Μέλος: Γεώργιος Νατσούλης.

Επιτροπή Προμηθειών:

Πρόεδρος: Μιχαήλ Πρίντεζης (μέλος-εταίρος).

Μέλη: Βασίλης Βασιλόπουλος (μέλος-εταίρος).

Ιωάννης Καπράλος (μέλος-εταίρος).

Επιτροπή Φίλων και Μελών 

Πρόεδρος: Ιωάννα Μωρέ (μέλος-εταίρος).

Μέλος: Μιχαήλ Πρίντεζης (μέλος-εταίρος).

Επιτροπή Εθελοντών

Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαπατάς (μέλος-εταίρος).

Μέλη: Φίλιππος Αλεξιάδης (μέλος-εταίρος).

Δημοσθένης Δήμητσας-Δημόπουλος (φίλος-μέλος).